Generalforsamling 2018

Alle medlemmer er velkomne til generalforsamling i Dansk Spirituel Sammenslutning torsdag den 29. november 2018, kl. 19.00 i Augmentum, Ahlgade 3F, 4300 Holbæk.
 
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Godkendelse af regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg til bestyrelsen
3 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Skriv et svar

%d bloggers like this: