Dansk Spirituel Sammenslutning er en forening, som styres af en demokratisk valgt bestyrelse på 9 personer.

Vi har fysisk adresse i Holbæk, og afholder arrangementer i hele landet. Se mere under begivenheder.

DSS afholder arrangementer rundt i hele landet.

Spirituelle gudstjenester

Gratis drop in healing

Gratis fjernhealing

Ungegrupper

Spirituel Café

Koncerter

Foredrag

I 2018 blev der afholdt 60 arrangementer i alt rundt om i hele landet.

Der kommer hele tiden flere til, følg med under begivenheder.

Vi tror på Gud, som en skabende kraft. Vi tror ikke på en Gud, som dømmer, men vi tror på at den enkelte får mulighed for at evaluere sit fysiske liv, når man kommer hjem til Gud. Se de 7 principper.

Som spiritualist kan man stadig være kristen, muslim, jøde, katolik, buddhist eller hvad man vil. Spiritualismen udelukker ikke andre religioner og trosretninger. Andre trosretninger kan kræve, at du melder dig ud af dem, men det er ikke et krav fra vores side.

Der er 2 former for medlemskab.

  • Du kan være gratis støttemedlem
  • Du kan være årsmedlem for 250,- kr./år i kontingent
    • Årsmedlemmer får rabat på forskellige arrangementer, og adgang til medlemssider på hjemmesiden med særligt indhold
    • Der er rabatordninger med forskellige skoler.

Det er gratis at deltage i spirituelle gudstjenester, drop in healing og fjernhealing. Donationer modtages dog gerne. Nogle arrangementer vil der være betaling på, der vil dog typisk være rabat til årsmedlemmer.

Der er ikke noget krav om, at man skal være medlem. Alle er velkomne.

Foreningen drives af frivillige kræfter, både hvad angår healere, medier, bestyrelse og webmaster. Alle stiller deres arbejdskraft til rådighed gratis. Foreningen drives primært af donationer, sponsorater og kontingenter.

Vores “præster” kalder vi for ceremonimestre.

Vi er allerede i gang med at uddanne folk til at udføre spirituelle gudstjenester. På sigt bliver det muligt at uddanne sig til Ceremonimester ved at gennemgå en flerårig uddannelse.

Det er vores mulighed for at skabe et rum for ligesindede at samles i, hvor vi kan møde Gud – hvad Gud må være for den enkelte. Og hvor vi kan møde dem, som vi har haft kær, som har forladt det fysiske liv. Vi lader det være op til den enkelte, hvordan man vælger at have kontakt til det åndelige og guddommelige.

En spirituel gudstjeneste er fyldt med inspireret tale, bøn, sang og afdødekontakt. Flere medier fører dig igennem gudstjenesten med en spirituel tilgang til det, man normalt forstår ved en gudstjeneste.

Nej, DSS er en forening med en demokratisk valgt bestyrelse på 9 personer, som står for den daglige drift. Foreningen lægger vægt på det personlige ansvar, og vigtigheden af at den enkelte selv definerer deres filosofi og tro.

Spiritualismen er godkendt som trossamfund i England, Norge og Australien. Faktisk er spiritualismen Englands 6. største religion med ca. 3.500 spirituelle kirker fordelt ud over hele England, heraf 300 fri spirituelle. Der er altså allerede et godkendt trosgrundlag, som vi tror på – se de 7 principper.

Der er sendt ansøgning til Kirkeministeriet, og vi afventer tilbagemelding herfra.

Som godkendt trossamfund vil vi kunne udføre lovligt bindende spirituelle navngivninger og vielser. Vi kan også udføre bisættelser/begravelser i den spirituelle ånd.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udløb af betalt periode.