Spiritualisme

På denne del af vores hjemmeside, kan du læse om nogle af de vigtigste pionerer, som har bidraget til den ‘Moderne Spirituelle’ bevægelse, vi har i dag. Fødslen af ​​den moderne spiritualisme:

Fox søstrene

HVAD skete der i HYDESVILLE?

De fleste Spiritualister kender historien om hændelserne på Hydesville den 31. marts 1848. Dog afviger nogle af påstandene fra de originale optegnelser. Dels fordi den oprindelige rapport om Hydesville fænomenerne af hr EE Lewis, som opnåede 22 underskrevet udsagn fra vidner i april 1848,  blev ekstremt sjældne – og dels fordi historien blev ændret fra sin oprindelige form af Lewis og andre tidlige historikere som Eliab Capron, til de senere udokumenterede verbale rapporter tilføjet af Robert Dale Owen omkring elleve år senere.

Owen ser også ud til at have indført navnet Charles B. Rosma i historien. Ti år senere skrev Emma Hardinge (Britten) sin ”Modern American Spiritualism”, udgivet i 1870. Hun citerede fra Owen bog, ”Footfalls on the Boundary of Another World”, udgivet i 1860, og tilsyneladende har vi fået den første introduktion af Hosekræmmerens navn, Charles B. Rosna (“n”!). Det ser ud til at dette muligvis er en stavefejl eller udgiverens fejl; det ville være tvivlsomt, at Emma Hardinge ville nævne et andet navn for Hosekræmmeren uden en vis forklaring.

Den ældste Fox søster, Ann Leah Underhill, udgav senere ” The Missing Link in Modern Spiritualism ” i 1885. I åbningskapitlet nævner hun nogle af de edsvorne erklæringer optaget og udgivet af hr EE Lewis i april 1848. Dog fortalte hun ikke hendes læsere, at hun havde faktisk ændret nogle af disse udtalelser. Disse ændringer vil blive afspejlet i senere værker af andre.

Forskning viser, ifølge nogle senere rapporter fra de to yngre Fox søstre (og dette antydes også i noget af det oprindelige materiale) at den ældste Fox søster, dengang kendt som Leah Fish, havde en datter kaldet Elizabeth (også kendt som Lizzie). Hun opholdte sig på det tidspunkt hos sine bedsteforældre, hvor hun var til stede og deltog i de begivenheder, der udfoldede sig i Hydesville.

Hvad der rent faktisk skete om natten den 31. marts 1848?

Hr og fru Fox havde to unge døtre boende hos dem, Catherine og Margaretta. De er faktisk ikke navngivet i de oprindelige rapporter. Senere i livet hævder de, at der var en tredje pige til stede – deres niece Elizabeth. Det er også ofte sagt, at en kode er blevet vedtaget af de to unge søstre, og at Hosekræmmeren navn, Charles B. Rosna, blev afsløret. En alfabetisk kode blev etableret den 31. marts og blev senere brugt af Fox søstrene i Rochester. Koden blev faktisk lavet af en tidligere beboer i huset William Duesler. Der blev imidlertid intet navn givet på dette tidspunkt undtagen bogstavet “C” efterfulgt af den første kommunikators efternavn, “B”.

Nedenfor er den fulde ordlyd af den oprindelige Hydesville rapport, lavet af hr E. E. Lewis i april 1848. Rapporten bygger op til en bemærkelsesværdig og enestående testamenteret åndekommunikation. Det er denne rå tovejskommunikation, hvor der er involveret så mange enkeltpersoner, spørgere og vidner, som kan etablere grundlaget for moderne Spiritisme. Denne rapport giver et præcist overblik over, hvad der faktisk blev indspillet og foregik, fra dem der var til stede, og deltog i ånde kommunikationen.

Du kan downloade hele rapporten som pdf fil her: https://ia802702.us.archive.org/12/items/hydesvillestoryo00todd/hydesvillestoryo00todd.pdf


Andrew Jackson Davis

(Grundlægger af Spiritualisternes Lyceum Bevægelse)

Mange mennesker betragter de åndelige fænomener af 1848 med Fox søstrene, som fødselstidspunkt for den moderne spiritualisme, men det er lige så vigtigt som grundlaget for accept af fænomenerne, at overveje de tidligere begivenheder omkring Andrew Jackson Davis, nogle år før. Det var gennem Andrew Jackson Davis, at åndeverdenen bragte en ny åbenbaring fra deres universelle lære og filosofi, som ville farve spiritualismen, og giver en dybere mening til beviserne for et liv uden for den fysiske død.

Andrew Jackson Davis (1826 – 1910) er født i Blooming Grove (Orange County) NY. Denne by er en lille landsby langs Hudson-floden. Hans far var ustabil, og havde småjobs som skomager og væver. Hans mor var analfabet og stærkt religiøs. Familien flyttede ofte, og han havde meget lidt skolegang. I en tidlig alder kom han i lære som skomager i 2 år.

I 1838, flyttede familien til Poughkeepsie, NY.  I 1843, Da han var 17 år, deltog han i et foredrag om hypnose, givet af en omrejsende Læge (Dr. J. S. Grimes, professor for Retslære i Castleton Medical College). I første omgang, havde han ingen succes med det. Kort tid senere, mødte han en lokal skrædder (William Livingston), der eksperimenterede med hypnose, og som bragte ham i en trance. Han blev i sin tid kaldt “Poughkeepsie Seeren”, eftersom han udviklede evnen til at gå ind i en trancetilstand og kunne her demonstrere sine psykiske evner. Han kaldte sin ændrede bevidsthedstilstand, den “overordnede tilstand”, og det siges at have fremkaldt en ‘meget aktiv og intens psykisk evne’ i ham.

Det var gennem denne evne, Davis producerede store mængder af filosofiske skrifter, herunder hans arbejde ‘Nature’s Divine Revelations’ i 1846. indholdet overgik alt kendskab til filosofi og mange grene af tidens videnskab. Davis gik efter at forfine sit oprindelige arbejde i en publikation, som han gav titlen ”The Great Harmonia ”. Syvogtyve foredrag og diverse artikler. Senere fortsatte han med at producere mange andre skrifter, og ekspanderede dem, der var lavet tidligere, herunder hans vigtige selvbiografi ‘The Magic Staff’.

En yderligere arv fra Davis, er Lyceum bevægelsen. Det var i en forelæsning på Dodsworth Hall den 25. januar 1863. Her talte han til et spirituelt publikum, han beskrev en vision, han havde set i en af ​​sine overordnede bevidsthedstilstande. Han beskrev, hvordan de åndelige børn bliver undervist og trænet i åndeverdenen, og foreslog at et lignende system for læring ville være til stor gavn for børn på jorden. Dette foredrag inspirerede nogle medlemmer af publikum, og meget kort tid efter etablerede nogle af dem den første ‘Børns Progressive Lyceum’.  Det primære formål, var, med denne første Lyceum kultivering og harmonisering af det enkelte individ ved at udvikle det fysiske, intellektuelle, den moralske og den åndelige evne hos de unge. Målet var at fremme sandhed, retfærdighed, Kærlighed, Renhed, Skønhed, musik, kunst, sundhed, videnskab, filosofi og spiritualitet.

Den første britiske Lyceum blev åbnet i Nottingham, i juni 1866 af hr J Hitchcock.

Emma Hardinge Britten

Moderen til den moderne spiritualisme

Emma Hardinge Britten blev født i 1823 i den østlige ende af London. Som barn kunne Emma forudsige kommende begivenheder, og hun så ofte afdøde slægtninge og venner af familien.

I 1855 besøgte Emma først Amerika og på det pensionat, hvor hun boede, mødte hun et Spirituelt par som hun besøgte et medie sammen med. Den kommunikation Emma modtog fra åndeverdenen var en oplevelse, der ændrede hele hendes syn på livet. Emma opdagede, at hun havde en mediumistisk evne til “tabel tipping” og og “table rapping”, hvor åndeverdenen gav sig til kende ved at bevæge bordet og lave lyde.

I 1856 afholdte Emma en bord seance, hvor der kom en præcis besked fra en ven, der var død på skibet ’Pacific’. Dette skib var først for nylig gået ned og på dette tidspunkt vidste ingen noget om det. Efter denne besked blev Emma et velkendt som medie, og demonstrerede flere former for medieskab. Hun praktiserede sine evner som medie i samme bygning som Miss Kate Fox, der var en af ​​ ‘Fox’ søstrene fra Hydesville.

Efter en tid opgav Emma, at give beskeder fra platformen og i seancer, for at koncentrere sig om inspirerede taler om åndelige spørgsmål. Hun kunne indtage platformen, gå ind i en let trancetilstand og vide meget lidt om, hvad der derefter skete, indtil hun igen kom til sig selv. Emma rejste hele Amerika rundt, og til mange andre dele af verden for at give foredrag og kanaliserede taler om emnet moderne spiritualisme. Ved offentlige taler og kanaliserede skrifter opmuntrede Emma til dannelse af mange Spiritualist grupper, samfund og kirker i hele verden.

Det oprindelige koncept til de syv principper kom gennem Emmas medieskab. Gennem vejledning fra den åndelige verden, gav ​​Emma de inspirationer, der kom til at danne grundlag for de retningslinjer/ principper som kan følges i vores dagligdag. Principperne er ligeværdigt vigtige for at hjælpe os på vores spirituelle vej. De oprindelige principper blev senere tilpasset til det format, vi er bekendt med i dag.

I Storbritannien forsøgte man at samle de forskellige enkeltpersoner, spiritistkirker, grupper og samfund. Begrebet en national sammenslutning af spiritistiske kirker blev drøftet og skrevet om i 1889 af Emma Hardinge Britten i ”Two Worlds magasin”, en publikation, hun havde lanceret i 1887. Emma arrangerede et møde i Manchester for interesserede Spiritualister, for at diskutere dannelsen af en organisation, der kunne forene spiritistkirker i hele det Forenede Kongerige. Mødet blev afholdt den 1. april 1890. Man blev enige om at udstede et cirkulære for at give oplysninger og anmode om kommentarer fra spiritistkirker, foreninger og enkeltpersoner. I juli 1890 afholdtes den første nationale konference for Spiritualister i Manchester.

Det ser ud til at Emma Hardinge Britten, har spillet en central rolle i at organisere og samle Spiritualister. Ved den første nationale konference i 1890, fremlagde Emma hendes koncept for det fundamentale grundlag af den spirituelle filosofi, som senere blev de syv principper for SNU spiritualisme. Beslutningen blev gennemført enstemmigt, og har siden formet retningen af den moderne spiritualisme.